ברוכים לאתר התשלומים של ישראל, אתר התשלומים ללא עמלות! כאן תוכלו לשלם מיידית תשלום בודד ללא הרשמה או להירשם ולנהל בצורה מרוכזת את כל חשבונותיך.

להרשמה למה כדאי להרשם?

מוקד תמיכה


לקוח נכבד

לשאלות נוספות או הבהרות ניתן ליצור קשר עם מוקדי בנק הדואר

בימי חו"ל (א' –ה') בין השעות 8:00 – 18:00

ובימי שישי וערבי חג בין 8:00 – 12:00

בטלפון:  02-5005-303