ברוכים לאתר התשלומים של ישראל, אתר התשלומים ללא עמלות! כאן תוכלו לשלם מיידית תשלום בודד ללא הרשמה או להירשם ולנהל בצורה מרוכזת את כל חשבונותיך.

להרשמה למה כדאי להרשם?
1
בחירת סוג תשלום
2
סכום לתשלום ופרטי לקוח
3
פרטי תשלום
4
סיכום והדפסה

עזרה בחירת תשלום על ידי חיפוש

עזרה בחירת תשלום מהרשימה

חשמל (1)

שירותי דואר (1)